Bát đĩa mây tre 01

Bát đĩa mây tre 01

Loại: Bát, đĩa
Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết

Thời gian bảo hành: 1 năm

bat-dia-may-tre-01