Sản phẩm mây tre

Giường mây tre 02

Giường mây tre 02 Loại: Gường Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Giường mây tre 01

Giường mây tre 01 Loại: Gường Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre và mây

Bình phong mây tre 03

Bình phong mây tre 03 Loại: Bình Phong Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre và mây

Bình phong mây tre 02

Bình phong mây tre 02 Loại: Bình Phong Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre và mây

Bình phong mây tre 01

Bình phong mây tre 01 Loại: Bình Phong Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre và mây

Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn mây tre 03

Đèn mây tre 03 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn vách mây tre 02

Đèn vách mây tre 02 Loại: Đèn Nhà sản xuất: Mây tre Bình Minh Chất liệu: Tre và mây

Đèn vách may tre 01

Đèn vách may tre 01 Loại: Đèn Nhà sản xuất: Mây tre Bình Minh Chất liệu: Tre và mây

Mây tre tủ 02

Mây tre tủ 02 Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre