Mây tre bát đĩa

Bát đĩa mây tre 05

Bát đĩa mây tre 05 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Bambu Decor Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 04

Bát đĩa mây tre 04 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 03

Bát đĩa mây tre 03 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 02

Bát đĩa mây tre 02 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 01

Bát đĩa mây tre 01 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm