Mây tre đèn

Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn mây tre 03

Đèn mây tre 03 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn vách mây tre 02

Đèn vách mây tre 02 Loại: Đèn Nhà sản xuất: Mây tre Bình Minh Chất liệu: Tre và mây

Đèn vách may tre 01

Đèn vách may tre 01 Loại: Đèn Nhà sản xuất: Mây tre Bình Minh Chất liệu: Tre và mây