Mây tre hộp

Hộp đựng khăn giấy 02

Hộp đựng khăn giấy 02 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Hộp đựng khăn giấy 01

Hộp đựng khăn giấy 01 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Khay đựng đồ mây tre

Khay đựng đồ mây tre Loại: Hộp, khay, thùng Nhà sản xuất: Bình Minh Chất liệu: Mây và tre