Sản phẩm mây tre

Mây tre kệ

Mây tre kệ Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Tủ mây tre 01

Tủ mây tre 01 Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Hộp đựng khăn giấy 02

Hộp đựng khăn giấy 02 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Hộp đựng khăn giấy 01

Hộp đựng khăn giấy 01 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Khay đựng đồ mây tre

Khay đựng đồ mây tre Loại: Hộp, khay, thùng Nhà sản xuất: Bình Minh Chất liệu: Mây và tre

Giỏ hoa vuông

Giỏ hoa vuông Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Tiên Phương Chất liệu: Mây

Giỏ hoa mây tre trang trí

Giỏ hoa mây tre trang trí Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Tiên Phương Chất liệu: Mây và tre

Giỏ hoa mây tre

Giỏ hoa mây tre Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Đoàn Kết Chất liệu: Mây và tre

Bát đĩa mây tre 05

Bát đĩa mây tre 05 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Bambu Decor Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 04

Bát đĩa mây tre 04 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm