Đèn mây tre 03

Đèn mây tre 03

Loại: Đèn
Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh
Chất liệu: Tre

den-may-tre-03