Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04

Loại: Đèn
Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh
Chất liệu: Tre

den-may-tre-04