Đèn vách may tre 01

Đèn vách may tre 01

Loại: Đèn
Nhà sản xuất: Mây tre Bình Minh
Chất liệu: Tre và mây

den-vach-may-tre-01