Giỏ hoa vuông

Giỏ hoa vuông

Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa
Nhà sản xuất: Tiên Phương
Chất liệu: Mây

gio-hoa-vuong