Khay đựng đồ mây tre

Khay đựng đồ mây tre

Loại: Hộp, khay, thùng
Nhà sản xuất: Bình Minh
Chất liệu: Mây và tre

khay-dung-do-may-tre