Mây tre kệ

Mây tre kệ

Loại: Tủ, kệ
Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh
Chất liệu: Tre

may-tre-ke

Nội dung cùng danh mục