Tag: Bàn mây tre

Bàn mây tre 04

Bàn mây tre 04 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm  

Bàn mây tre 03

Bàn mây tre 03 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm

Bàn mây tre 02

Bàn mây tre 02 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm

Bàn mây tre 01

Bàn mây tre 01 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm