Tag: cây mây nước

Tạo sinh kế và bảo vệ môi trường bền vững ở Dakrông

Trước khi triển khai mô hình, dự án đã tổ chức cho người dân đi tham quan, học tập mô hình trồng mây ở tỉnh Quảng Ngãi để  "mắt thấy, tai nghe", làm quen với những thao tác kỹ thuật cơ bản trong ươm giống, làm đất, trồng, chăm sóc cây mây, trước khi bắt ...