Tag: chất liệu đèn mây

Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre