Tag: Đèn mây tre

Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn mây tre 03

Đèn mây tre 03 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre