Tag: độ bền mây tre

Bát đĩa mây tre 04

Bát đĩa mây tre 04 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bàn mây tre 04

Bàn mây tre 04 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm