Tag: giỏ hoa

Giỏ hoa vuông

Giỏ hoa vuông Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Tiên Phương Chất liệu: Mây

Giỏ hoa mây tre trang trí

Giỏ hoa mây tre trang trí Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Tiên Phương Chất liệu: Mây và tre

Giỏ hoa mây tre

Giỏ hoa mây tre Loại: Giỏ, lẵng, lọ, bình hoa Nhà sản xuất: Đoàn Kết Chất liệu: Mây và tre