Tag: Giường mây tre

Giường mây tre 02

Giường mây tre 02 Loại: Gường Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Giường mây tre 01

Giường mây tre 01 Loại: Gường Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre và mây