Tag: huyện A Lưới

Gieo ươm hơn 1.500 ha cây mây dưới tán rừng tự nhiên ở A Lưới

Việc hình thành các vườn gieo ươm sản xuất mây giống tại A Lưới không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, kỹ sư nông lâm, còn góp phần phục hồi, tái sinh các rừng mây dưới tán rừng tự nhiên, cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào các dân ...