Tag: khai thác tre

Cây Tre Việt Nam

Từ ngàn xưa đến nay, cây tre luôn là biểu tượng đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Cây tre đi vào tiềm thức của dân tộc ta qua hình ảnh oai hùng Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc. - Ngày nay trong công cuộc hiện đại hoá nhưng cây tre vẫn giữ một vị trí ...