Tag: Kỹ Thuật trồng cây

Kỹ Thuật trồng cây mây tắt năng suất cao

Mật độ trồng: Nếu trồng 3.300 cây/ha, cự ly trồng 1m x 3m (Cây cách cây 1m, hàng cách hàng 3m), nếu trồng 2.500 cây/ha, cự ly trồng 2m x 2m (Cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2m), nếu trồng 1.650 cây/ha, cự ly trồng 2m x 3m (Cây cách cây 2m, hàng cách ...