Tag: nhà sản xuất mây tre

Bình phong mây tre 03

Bình phong mây tre 03 Loại: Bình Phong Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre và mây

Bình phong mây tre 01

Bình phong mây tre 01 Loại: Bình Phong Nhà sản xuất: Sơn Hà Chất liệu: Tre và mây

Đèn mây tre 04

Đèn mây tre 04 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Đèn mây tre 03

Đèn mây tre 03 Loại: Đèn Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Hộp đựng khăn giấy 02

Hộp đựng khăn giấy 02 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Hộp đựng khăn giấy 01

Hộp đựng khăn giấy 01 Loại : Hộp, khay, thùng, bồ, gùi Nhà sản xuất : Bambu Decor Chất liệu :    Mây và Tre

Bát đĩa mây tre 03

Bát đĩa mây tre 03 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bát đĩa mây tre 02

Bát đĩa mây tre 02 Loại: Bát, đĩa Nhà sản xuất: Mây tre Đoàn Kết Thời gian bảo hành: 1 năm

Bàn mây tre 01

Bàn mây tre 01 Loại : Bàn, ghế Nhà sản xuất: Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre Thời gian bảo hành: 1 năm