Tag: sản xuất

Gieo ươm hơn 1.500 ha cây mây dưới tán rừng tự nhiên ở A Lưới

Việc hình thành các vườn gieo ươm sản xuất mây giống tại A Lưới không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, kỹ sư nông lâm, còn góp phần phục hồi, tái sinh các rừng mây dưới tán rừng tự nhiên, cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào các dân ...

Làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh

Để có một sản phẩm hoàn thiện, các công đoạn sản xuất mây tre đan đòi hỏi sự cẩn thận, cầu kỳ từ khâu chọn nguyên liệu. Đối với mặt hàng này nguyên liệu chính là cây song, cây mây. Cây mây phải chọn cây có gióng đều, thông thường phải đạt độ dài năm ...

Làng nghề mây tre đan truyền thống Phú Vinh

Để có một sản phẩm hoàn thiện, các công đoạn sản xuất mây tre đan đòi hỏi sự cẩn thận, cầu kỳ từ khâu chọn nguyên liệu. Đối với mặt hàng này nguyên liệu chính là cây song, cây mây. Cây mây phải chọn cây có gióng đều, thông thường phải đạt độ dài năm ...