Tag: tủ tre

Mây tre tủ 02

Mây tre tủ 02 Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Mây tre kệ

Mây tre kệ Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre

Tủ mây tre 01

Tủ mây tre 01 Loại: Tủ, kệ Nhà sản xuất: HTX Xuân Lai Bắc Ninh Chất liệu: Tre